Elektrické parametre trojfázových Unicore Tranfromátorov:
P (VA) ∆U (%) η (%) ΔP Cu (W) ΔP Fe (W) I1 (A) - U1=400V
1000 7 94,9 40,6 10,7 1,5
1600 6,3 95,5 58,2 14,5 2,4
2000 5,5 95,9 64 17,8 3
2500 5 96,3 71,8 20,8 3,7
3200 4,4 96,7 81,7 25,1 4,8
4000 4,6 96,7 107 25,6 6
5000 3,6 97,2 103,6 37,7 7,4
6300 3,2 97,4 117,3 45,2 9,3
8000 3,4 97,5 158,7 46,2 11,8
10000 3 97,7 171,6 58,9 14,8
12000 2,8 97,8 194,6 66,3 17,7
16000 2,7 97,9 247,4 87,6 23,6
20000 2,6 98 302,9 104,5 29,5
25000 1,9 98,3 280,3 146,9 36,7
32000 1,8 98,4 339,9 178,7 47
40000 1,9 98,4 445,5 187,5 58,7
50000 1,9 98,4 556,4 234,4 73,3
63000 1,6 98,5 591,5 322,5 92,3
80000 1,7 98,6 801,5 297,4 117,1
100000 1,5 98,7 877,9 406,5 146,2
120000 1,3 98,8 922,6 477,6 175,3
P - menovitý výkon
ΔU - pokles napätia pri zaťažení
η - účinnosť
ΔP Cu - straty vo vinutí
ΔP Fe - straty v mag.obvode
I1 - napájací prúd