Elektrické parametre trojfázových EIT Tranfromátorov:
P (VA) ∆U (%) η (%) ΔP Cu (W) ΔP Fe (W) I1 (A) - U1=400V
120 6 89,7 4,2 8,1 0,2
160 3,5 89,9 3,1 11,8 0,3
250 3,4 91,4 4,9 15,4 0,4
320 1,9 91,7 3,6 21,4 0,5
400 8,3 90,2 19,3 21,5 0,6
500 8,9 90,3 25,7 25,6 0,8
630 7,7 91,6 28,1 27,6 1
800 8 92,4 36,7 27,6 1,3
1000 6 92,5 34,4 32,3 1,6
1200 6,5 92,9 45,3 43 1,9
1600 6 93,8 55,3 48,5 2,5
2000 5 94,5 57,8 55,6 3,1
2500 4,7 95,1 67,8 59,6 3,8
3200 3,7 95,4 68,4 82 4,8
4000 2,9 95,4 67,4 117,7 6
5000 2,7 95,7 78,7 139,9 7,5
6300 3 96 108,3 170,4 9,5
P - menovitý výkon
ΔU - pokles napätia pri zaťažení
η - účinnosť
ΔP Cu - straty vo vinutí
ΔP Fe - straty v mag.obvode
I1 - napájací prúd